ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

19 พ.ค. 66

 

อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ดังนี้

  1. สายงานผู้บริหาร ประเภท อำนวยการท้องถิ่น  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น  จำนวน 1 อัตรา
  2. สายงานผู้ปฏิบัติ  ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :