ประชาสัมพันธ์ท่านใดที่จะผ่านถนนเส้นบ้านหนองซาด

30 เม.ย. 59

ประชาสัมพันธ์ท่านใดที่จะผ่านถนนเส้นบ้านหนองซาด(สายทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน202-ทางหลวง2285)ถึงถนนหลักสายบ้านหนองปันน้ำ…

กรุณาใช้เส้นทางอ้อมนะคะ เนื่องจากพายุฝนตกหนัก2-3วันทีี่ผ่านมาน้ำหลากทำให้ “ถนนขาด” ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

และท่านใดที่จะเดินทางมาติดต่อราชการ ณ อบต.ประทาย ขอความกรุณาใช้เส้นทางเลี่ยงค่ะ