ประชาสัมพันธ์จาก…โรงพยาบาลประทาย

09 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์จาก…โรงพยาบาลประทาย
เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19 (Sinovac)
ผ่านระบบ Application ประทายพร้อม
โดย ScanQRcode ในการลงทะเบียน
กลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป อายุ 18 – 59 ปี
ฉีดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ อาคารอุดมบุญมี โรงพยาบาลประทาย