ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางบ้านถนนโพธิ์-บ้านเกษสมบูรณ์ (ต่อคสล.เดิมไปสระนาฝาย) หมู่ 5 บ้านถนนโพธิ์

02 ม.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :