ประชาสัมพันธ์การร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

04 ม.ค. 65

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565