ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จำนวน 5 เรื่อง

29 พ.ค. 63

ประกาศข้อบัญญัติตำบล2563