ประกาศแบบบัญชีแสดงรายการที่และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

27 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :