ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหันเตย-หนองบัวละสะแทด หมู่ 10 บ้านหันเตย

04 พ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :