ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางหลวง 202-ทางหลวง 2285) หมู่ 11 บ้านหนองซาด ตำบลประทาย

04 พ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :