ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านบึงกระโตน(สายทางหลวง 202-บ้านนายสมศรี ต่อ คสล.เดิม)

20 ก.ย. 64