ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านนางิ้ว สายทางกระโตน-นางิ้ว (ไปหน้าวัด)

17 มี.ค. 65