ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

25 เม.ย. 66