ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

27 เม.ย. 66