ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2566

03 เม.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ดำเนินการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองคลัง
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองคลัง
โดยเริ่มสมัครตั้งแต่ระหว่างวันที่ 11 – 24 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย