ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

23 ส.ค. 65