ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

25 ส.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :