ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ 2565

03 ส.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :