ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล)

05 ก.ค. 64