ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย พ.ศ. 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

09 ก.ค. 61