ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

25 ต.ค. 62