ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

22 ต.ค. 62