ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เรื่อง ประกาศการชึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

26 ส.ค. 62