ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหันเตย-หนองบัวลำสะแทด หมู่ 10 บ้านหันเตย

23 ม.ค. 66