ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านหัวละเลิงสายทางหัวละเลิง-2285(ซอยโรจนะ ต่อ คสล.เดิม)

18 มี.ค. 65