ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.16 บ้านไทยสมบูรณ์ (ต่อ คสล.เดิม -ไปปู่ตา)

06 ก.ค. 61