ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัติ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

03 เม.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด  1  ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110  กิโลวัติ แบบเปิดข้างเทท้าย  จำนวน  1  คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายละอียดแนบดังนี้