ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปี 2566 และสมัยแรกปีะจำปี 2567

03 ก.พ. 66