ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.220-11 สายทางคูบึงกระโตน-ถนนนางิ้ว ม.9 (e-bidding)

19 เม.ย. 67