ทีมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ประทาย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดจาก อุทกภัย

06 ก.ค. 59

สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจาก อุทกภัย 4 จุดดังนี้
จุดที่ 1 สามแยกท้ายหมู่บ้าน บ้านหันเตย ถึง หนองบัว

จุดที่ 2 ถนนสายวัดหันเตย หมู่ที่ 10 ถึง โรงปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านครีชมชื่น

จุดที่ 3 ถนนสายวัดหันเตย หมู่ที่ 10 ถึง โรงปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านศรีชมชื่น (ติดกับโรงปุ๋ย)

จุดที่ 4 สายแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านศรีชมชื่น นาของนายเพชร บรรดาศักดิ์