ทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2562

14 ก.พ. 62

งานทำบุญสำนักงาน อบต.ประทาย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยท่านนายก อบต.ประทาย ฐิติรัตน์  เรือนกิจวัฒน์ ปลัด รองปลัด พนักงาน สมาชิก อบต.ประทาย ร่วมกันทำบุญสำนักงาน อบต.ประทาย ประจำทุกปี รายละเอียดดังภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :