ต้อนรับองคมนตรีในการเดินมาติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ

25 ก.ย. 63

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63

นางฐิติรัตน์  เรืองกิจวัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  ได้ให้การต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการ ตลอดจนพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ที่มาให้การต้อนรับ และมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ตัวแทนราษฎร  ณ อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา