ต้อนรับตัวแทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

10 ส.ค. 63

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เวลา 10.00 น.

นางฐิติรัตน์  เรืองกิจวัฒน์  นายก อบต.ประทาย

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลประทาย

ให้การต้อนรับตัวแทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ในการติดตามและประเมินผลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน
ตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าบนพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้