ต่อต้านยาเสพติดโลก 2567

26 มิ.ย. 67

เนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก “(26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ประกอบกับแนวทางการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีการรณรงค์ผ่านสื่อโซเซียล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด