จัดโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร

08 ก.ย. 61

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 อบต.ประทายได้ร่วมมือกับทาง เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (ในพื้นที่ขนาดใหญ่) โดยมี นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการเกษตรเขต 7 จังหวัดนครราชสีมา

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยการต้อนรับของท่านายกฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายก อบต.ประทายพร้อมพิธีเปิดผ้าแพรเปิดป้ายที่ทำการชาวนาของนายบุญเลี้ยง จอดนอก ที่ทำการชาวนาต้นแบบของอำเภอประทาย