กีฬาต้านยาเสพติด อบต.ประทายเกมส์ “ครั้งที่ 18”

08 มี.ค. 64

26 -27 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย โดย นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ประทายเกมส์ “ครั้งที่ 18” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ในการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ท่านดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมอบถ้วยรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาในครั้งนี้ และขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน แขกผู้มีเกียรติทุกท่่าน ประชาชน และนักกีฬาทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :