กีฬาต้านยาเสพติด อบต.ประทายเกมส์ ครั้งที่ 14

10 พ.ค. 57

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองโน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา