กิจกรรมอาสาสมัครบริบารท้องถิ่น อบต.ประทาย

02 มิ.ย. 65

          ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีทีมคุณหมอและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลประทาย ลงพื้นที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ตรวจวัดความดัน ตรวจดูภาวะสุขภาพทั่วไป และให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสุขภาพ แนะนำวิธีการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมาย