กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2566

11 ส.ค. 66

           องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เข้าร่วมในกิจกรรม