การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

24 มิ.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย มีวัฒนธรรมองค์กร ที่ดำเนินการมาตั้งแต่อดีต เพื่อที่จะสร้างให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรัก สามัคคี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จในหลายๆด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เช่น จิตอาสาปลูกต้นไม้ / การทำบุญตักบาตรสำนักงานประจำปี / งานของดีประจำอำเภอ / Big Cleaning / โครงการอบรมจริยธรรมฯ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

>กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

>การร่มกันทำบุญตักบาตรสำนักงานประจำปี