การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

28 ก.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรืองความสะอาด โดยจัดกิจกรรม big cleaning day ณ วัดไชยศรีชมชื่น และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา