การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

21 พ.ค. 67

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมี นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย สมาชิก
ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ชั้น ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.