แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

12 เม.ย. 66