กองการศึกษา

ว่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายวรวุธ สุดน้อย

นายวรวุธ สุดน้อย

นักวิชาการศึกษา

นางอัญญารัตน์ เบียดนอก

นางอัญญารัตน์ เบียดนอก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.มาริษา ปัดไธสง

น.ส.มาริษา ปัดไธสง

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

นางสุรินทร์ภรณ์ ถุนนอก

นางสุรินทร์ภรณ์ ถุนนอก

ผู้ช่วยดูแลเด็ก